Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
  • ई-पंचायत प्रकल्पास केंद्र शासनाने प्रथम पारितोषिक देऊन गौरविले.
  • प्रिया सॉफ्ट या संगणकीय आज्ञावलीच्या सन 2011-12 या आर्थिक वर्षात झालेल्या कार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्राला राष्ट्रीय पातळीवरील प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक प्राप्त झाले आहे.
  • संपुर्ण भारतामध्ये महाराष्ट्र राज्य सन २०११-१२ पासुन पंचायत पोर्टल व लोकल गर्व्हमेंट डिरेक्टरी या संगणक प्रणाली मध्ये अग्रेसर आहे.

Gramseva Blood Donors Bank

ग्रामसेवेच्या अंतर्गत रक्तदान योगदानाच्या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी

Login

Sampurna Gram

संपुर्ण ग्राम:-ग्रामपंचायतीचे संपुर्णपणे संगणकीकरण करणारी संगणक प्रणाली

Login

Self Help Group Application

स्वयं: सहाय्यता बचत गट व्यवस्थापन प्रणालीसाठी


Login

Gram Art @ GramMart

ग्रामिण उत्पादने सर्वापर्यंत पोहोचविणे व ग्रामिण अर्थकारणाला सुधृड व विकसित करण्यासाठी..
Login

ssTicket Login

संग्राम प्रकल्पाअंतर्गत हार्डवेअर,सॉफ्टवेअर अडचणी, प्रश्न नोंदण्यासाठी SSTicket Application वापरण्यासाठी
Login

ERP Solutions

संग्रामच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नोंद ,माहिती तसेच त्यांच्या पगाराचे व्यवस्थापन यासाठी
Login

VLE Documentation

VLE ( ग्रामस्तरीय उद्योजक ) यांच्या दस्ताऐवजीकरण ( Documentation ) प्रक्रियेविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी…

Activity Dashboards

भारतनिर्माण नॅशनल गव्हर्नन्स व ई-पंचायतराज अंतर्गत संगणकीकरण करणारी संगणक प्रणाली अंमलबजावणीसाठी
Dashboards